Szakorvosi Rendelőintézet

Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete

 

Adatvédelem

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

1. Mi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (röviden: EESZT)?

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron megőriznie.

A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatás-orientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek. A rendszer szolgáltatásai egyidejűleg leegyszerűsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is, így gyorsítva a betegellátást.

Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

2. A tájékoztató célja

Az EESZT bevezetése óta a betegellátás módja alapvetően nem változott; Önnek semmi más dolga nincs, mint hogy elmenjen orvosához, ha beteg vagy rutin vizsgálatot, ellenőrzést szeretne ugyanúgy, ahogy azt eddig is tette. Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel az ellátás során az egészségügyi intézmény révén az EESZT rendszerébe kerülő adatainak körét.

Amennyiben Ön élni kíván a digitális világ adta lehetőségekkel, jelen tájékoztatóból alkalma nyílik megismerni azt is, hogy miként veheti igénybe az e-egészségügy legújabb szolgáltatásait.

Amennyiben jelen tájékoztatónál szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.

3. Az egészségügyi ellátás során az EESZT-ben kezelt személyes adatok köre

Az EESZT-be történő adatfeltöltés a betegfelvételtől kezdődik.

Az egészségügyi ellátás során keletkező adatok a következő esetekben és módon kerülnek rögzítésre az EESZT-ben:

 Eseménykatalógus

A központi eseménykatalógus az Ön egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adatokat tartalmazza. A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni. Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Oldal 2 / 5

Az adatokhoz hozzáférhet:

• bíróság, Hatóságok (feladatkörükben eljárva)

• Ön

• kezelőorvos, háziorvos az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési

beállításainak megfelelően

Esemény Adat

1 Fekvőbetegszakellátás

megkezdése

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)

- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás

adatai (a felvétel jellege)

- beutaló orvos azonosítója

- beutaló orvos munkahelye

- finanszírozás típusa

- finanszírozási törzsszám

- beutaló/iránydiagnózis

- az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási

szerződés szerinti 9 karakteres kódja

- a beteg kezelőorvosának azonosítója

- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében

értelmezett egyedi azonosítója

2 Fekvőbeteg-szakellátás befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus

bejegyzés azonosítója

- a beteg további sorsa*

3 Járóbeteg-szakellátás megkezdése - ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)

- beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás

adatai (a felvétel jellege)

- beutaló orvos azonosítója

- beutaló orvos munkahelye

- finanszírozás típusa

- naplósorszám

- beutaló/iránydiagnózis

- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási

szerződés szerinti 9 karakteres kódja

- a beteg kezelőorvosának azonosítója

- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében

értelmezett egyedi azonosítója

4 Járóbeteg-szakellátás befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus

bejegyzés azonosítója

- továbbküldés

5 Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

és a fogorvosi alapellátás megkezdése

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)

- az ellátás típusa

- az ellátás helye

- az ellátás oka

- térítési kategória

- a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat

esetén az országos nyilvántartási szám)

- a beteg kezelőorvosának azonosítója

- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében

értelmezett egyedi azonosítója

6 Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

és a fogorvosi alapellátás befejezése

- az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus

bejegyzés azonosítója

- továbbküldés

7 CT és MR vizsgálat megkezdése - azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés

azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat

elvégzésre került

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)

- beutaló (megrendelő) orvos

- beutaló (megrendelő) orvos munkahelye

Oldal 3 / 5

- finanszírozás típusa

- naplósorszám

- beutaló/iránydiagnózis

- az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási

szerződés szerinti 9 karakteres kódja

- az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében

értelmezett egyedi azonosítója

- vizsgálat típusa

8 CT és MR vizsgálat befejezése - az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus

bejegyzés azonosítója

- vizsgálat rövid leírása (technológia, régió,

kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető

vizsgálat)

Jelmagyarázat:

* a „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak

 Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

A nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek betegeik egészségügyi

dokumentumaihoz, a nyilvántartás ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambuláns lap, leletek,

zárójelentés, stb.). Az itt szereplő dokumentumok az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályok

szerint és ideig kerülnek megőrzésre.

Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 az egészségügyi intézmény

 Ön

1 Zárójelentés

2 Ambuláns lap

3 Általános laboratóriumi ellátás lelete

4 Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete

5 Szövettani és patológiai lelet

6 Egyéb laboratóriumi ellátás lelete

7 CT és MR vizsgálatokról készült lelet

8 Egyéb képalkotó vizsgálat lelete

9 Műtéti leírás

 eProfil

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Ön általános egészségügyi állapotát

(aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás célja az Ön ellátása

érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egészségügyi információk szolgáltatása.

Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 az Ön kezelőorvosa vagy háziorvosa

Típus Adat

Figyelmeztetések allergia kiváltó tényező

allergia leírása

megfigyelés időpontja

nem-allergiás figyelmeztetések rövid leírás

részletes leírás

megfigyelés időpontja

Kórtörténet védőoltások védőoltás neve

védettség (betegség)

oltás időpontja

oltóanyag azonosítója

Oldal 4 / 5

megoldott, lezárt vagy inaktív

problémák

probléma leírása

felmerülés időpontja

lezárás időpontja

megoldás körülményei

korábbi műtétek és

beavatkozások

beavatkozás leírása

beavatkozás időpontja

Jelenlegi problémák aktuális problémák/

diagnózisok

probléma/diagnózis leírása

felmerülés időpontja

beültetett eszközök és

implantátumok

eszköz és implantátum leírása

típus

beültetés időpontja

eltávolítás időpontja

terápiás javaslatok terápia típusa

javaslat leírása

autonómia, fogyatékosság leírás

típus

Gyógyszerelés aktuális gyógyszerelés hatóanyag (készítmény) neve

erősség

gyógyszerészeti dózisforma

beszedendő mennyiség

szedés gyakorisága

kezelés hossza

kezelés kezdete

Életmód életmódi tényezők megfigyelés típusa

megfigyelés értéke

időtartam

Várandósság megállapított várandósság szülés várható időpontja

terhesség kimenetele

Diagnosztikai

eredmények

vércsoport vércsoport

meghatározás időpontja

4. Hol tekintheti meg az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban az EESZT-be került adatokat?

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés

gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT

felhasználói fiókját érheti el. Ennek segítségével egyszerűen megismerheti, és bármikor elérheti, vagy

letöltheti az Önnel kapcsolatos, EESZT-be kerülő egészségügyi dokumentumokat és adatokat.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, a következő módokon hozhat létre:

1. Személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság

ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten

2. Elektronikus úton, amennyiben rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes

személyazonosító igazolvánnyal.

A Lakossági Portál felületén több, a digitális lehetőségek által kínált EESZT-szolgáltatást is igénybe vehet.

Ezek közül néhány:

Az ELLÁTÁSOK fül alatt, az Eseménykatalógusában nyomon követheti az ellátási eseményeit, és az e-

Kórtörténetében megtalálja az ellátásai során keletkezett és EESZT-be feltöltött betegdokumentumait.

A BEUTALÓK fül alatt lekérdezheti a saját elektronikus beutalóit meghatározott időszakra szűrve,

megtekintheti azok adattartalmát, és ki is nyomtathatja azokat.

A RECEPTEK fül alatt kérdezheti le az Ön számára felírt elektronikus recepteket, a már kiváltott receptjeinek

listáját is, meghatározott időszakra visszamenőleg. Minden recepttartalom elérhető az Ön számára is,

azonban ez nem helyettesíti a felírási igazolást, amivel más is kiválthatja az Önnek felírt készítményeket, így

az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gyógyszert kiváltani. A hagyományos papírreceptjei csak a

kiváltott vények között jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kiváltásakor.

Oldal 5 / 5

Az ÖNRENDELKEZÉS fül alatt kérhet értesítést, ha Önnel kapcsolatos adat vagy dokumentum kerül majd a

rendszerbe. Nyomon követheti, ki és mikor, milyen adatának, dokumentumának megtekintését kérte a

rendszertől. Módjában áll rendelkezni is az EESZT-be kerülő adatainak és dokumentumainak

hozzáférhetőségéről.

5. Milyen pozitív változásokat hozott az EESZT?

 Mivel a kezelőorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a vizsgálati eredményeit,

pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud előírni.

 Nem kell több helyen ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerűen tud konzultálni

bármely korábbi kezelőorvosával.

 Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat időpontot az e-beutalójához, ha a

fogadó intézmény erre lehetőséget ad, így nem kell időpontért járnia az ellátó intézményeket.

 Önnek végre nem kell a teljes kórtörténetét papíralapon őriznie, és az orvosi vizsgálatokra magával

cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a

Térben, ahonnan az Ön rendelkezéseinek megfelelően elérhetik azokat az Önt kezelő orvosok is.

 Az adatai egy kiemelt, 5-ös biztonsági szintű rendszerbe kerülnek és bármikor nyomon követheti, ki,

mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. A Lakossági Portálon meg tudja tekinteni a leleteit, CT

vagy röntgen felvételeit, zárójelentéseit, és ezt lehetővé teheti az Önt kezelő orvosok számára is.

 A jövőben az orvosa által felírt e-receptjeit csupán a személyazonossága igazolásával és TAJ száma

megadásával is kiválthatja. A patikában a gyógyszerész láthatja az Önnek felírt készítményeket,

olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtett kiváltani, így könnyebben tud tanácsot adni,

hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes

készítményeit.

 A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és

biztonságosabb ellátást kaphassanak a betegek.